do góry

06. Dotacje Unijne dla Drukarni

Strona główna\Wydruk\06. Dotacje Unijne dla Drukarni

Logotypy

Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2018r. DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN S.j. zawarła umowę ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości na realizację projektu pt. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w obszarze druku offsetowego.

Termin realizacji projektu:
od 06.03.2017r. do 30.09.2018r.
Wartość projektu:
4 096 500,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
1 843 425,00 PLN

Projekt jest wdrażany w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 i współfinansowany przez Unię Europejską.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do działalności produkcyjnej DRUKARNIA WYDRUK wyników prac B+R, wprowadzenie innowacji procesowej i produktowej, uruchomienie platformy internetowej typu web-to-print oraz stworzenie 2 nowych miejsc pracy

Zakres projektu obejmuje zakup zaawansowanych technologicznie 5 maszyn drukarskich oraz dedykowanego oprogramowania

Efekt projektu: Bezpośrednim rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek poligraficzny nowatorskiej technologii optymalizacji gramatury papieru wspartej zasadniczą zmianą procesu produkcji, przyczyniającej się do oszczędności surowca papierniczego, skrócenia realizacji zleceń i zwiększenia ich jakości. W wyniku wdrożenia wyników prac B+R i zaplanowanych innowacji, przedsiębiorstwo zyska przewagę konkurencyjną na rynku regionalnym i w skali międzynarodowej, zwiększając sprzedaż i działalność eksportową oraz tworząc potencjał wejścia na nowe rynki. Wprowadzenie zaplanowanej innowacji marketingowej w oparciu o zmianę strategii sprzedaży, umożliwi wdrożenie nowej metody zamawiania druku, przy wykorzystaniu dedykowanych modułów internetowych i technologii TIK. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie stworzenie 2 trwałych miejsc pracy.

kategoria: Projekty unijne [1]
format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Protokół wyboru system informatyczny 404.27KB pobierz plik: Protokół wyboru system informatyczny
kategoria: CTP [5]
format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zapytanie ofertowe system CTP 1.15MB pobierz plik: Zapytanie ofertowe system CTP
docx Załącznik 1 - formularz 24.78KB pobierz plik: Załącznik 1 - formularz
docx Załącznik 2 - powiązania 16.14KB pobierz plik: Załącznik 2 - powiązania
docx Załącznik 3 - oświadczenie oferenta 16.09KB pobierz plik: Załącznik 3 - oświadczenie oferenta
pdf Protokół wyboru wykonawcy 721.53KB pobierz plik: Protokół wyboru wykonawcy
kategoria: Drukarka [5]
format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zapytanie ofertowe zakup drukarki 1.24MB pobierz plik: Zapytanie ofertowe zakup drukarki
docx Załącznik nr 1 - formularz oferty 24.74KB pobierz plik: Załącznik nr 1 - formularz oferty
docx Załącznik nr 2 - oświadczenie bezstronności 18.77KB pobierz plik: Załącznik nr 2 - oświadczenie bezstronności
docx Załącznik nr 3 - oświadczenie 16.05KB pobierz plik: Załącznik nr 3 - oświadczenie
pdf Protokół wyboru wykonawcy 581.15KB pobierz plik: Protokół wyboru wykonawcy
kategoria: Maszyna drukarska [4]
format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zapytanie maszyna drukarska 1.32MB pobierz plik: Zapytanie maszyna drukarska
docx Załącznik 1 formularz - maszyna 28.84KB pobierz plik: Załącznik 1 formularz - maszyna
docx Załącznik 2 powiązania - maszyna 18.81KB pobierz plik: Załącznik 2 powiązania - maszyna
pdf Protokół wyboru wykonawcy - zakup maszyny offsetowej 178.44KB pobierz plik: Protokół wyboru wykonawcy - zakup maszyny offsetowej
kategoria: Mieszadło aerodynamiczne [4]
format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zapytanie mieszadło aerodynamiczne 1.13MB pobierz plik: Zapytanie mieszadło aerodynamiczne
docx Załącznik 1 formularz - mieszadło 28.83KB pobierz plik: Załącznik 1 formularz - mieszadło
docx Załącznik 2 powiązania - mieszadło 18.79KB pobierz plik: Załącznik 2 powiązania - mieszadło
pdf Protokół wyboru wykonawcy mieszadło 492.28KB pobierz plik: Protokół wyboru wykonawcy mieszadło
kategoria: System [3]
format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zapytanie system 2.24MB pobierz plik: Zapytanie system
docx Załącznik 1 formularz - system 25.57KB pobierz plik: Załącznik 1 formularz - system
docx Załącznik 2 powiązania - system 16.22KB pobierz plik: Załącznik 2 powiązania - system
kategoria: Drukarka kodów kreskowych z oprogramowaniem [3]
format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych 228.82KB pobierz plik: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
pdf Zapytanie drukarka kodów kreskowych 907.9KB pobierz plik: Zapytanie drukarka kodów kreskowych
pdf Wybór wykonawcy 228.9KB pobierz plik: Wybór wykonawcy