do góry

06. Dotacje Unijne dla Drukarni

Strona główna\Wydruk\06. Dotacje Unijne dla Drukarni

Logotypy

Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2017r. DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN S.j. zawarła umowę ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości na realizację projektu pt. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w obszarze druku offsetowego.

Termin realizacji projektu:
od 06.03.2017r. do 30.09.2018r.
Wartość projektu:
4 096 500,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
1 843 425,00 PLN

Projekt jest wdrażany w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 i współfinansowany przez Unię Europejską.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do działalności produkcyjnej DRUKARNIA WYDRUK wyników prac B+R, wprowadzenie innowacji procesowej i produktowej, uruchomienie platformy internetowej typu web-to-print oraz stworzenie 2 nowych miejsc pracy

Zakres projektu obejmuje zakup zaawansowanych technologicznie 5 maszyn drukarskich oraz dedykowanego oprogramowania

Efekt projektu: Bezpośrednim rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek poligraficzny nowatorskiej technologii optymalizacji gramatury papieru wspartej zasadniczą zmianą procesu produkcji, przyczyniającej się do oszczędności surowca papierniczego, skrócenia realizacji zleceń i zwiększenia ich jakości. W wyniku wdrożenia wyników prac B+R i zaplanowanych innowacji, przedsiębiorstwo zyska przewagę konkurencyjną na rynku regionalnym i w skali międzynarodowej, zwiększając sprzedaż i działalność eksportową oraz tworząc potencjał wejścia na nowe rynki. Wprowadzenie zaplanowanej innowacji marketingowej w oparciu o zmianę strategii sprzedaży, umożliwi wdrożenie nowej metody zamawiania druku, przy wykorzystaniu dedykowanych modułów internetowych i technologii TIK. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie stworzenie 2 trwałych miejsc pracy.