do góry

03. Warunki realizacji zlecenia

Strona główna\Zamów/zapytaj\03. Warunki realizacji zlecenia

WARUNKI REALIZACJI SĄ BARDZO PROSTE

Zaczynamy od ekspresowego wykonania kalkulacji druku i omówienia z Klientem szczegółów zlecenia. Jedną z najważniejszych kwestii są tutaj warunki płatności. U nas jest to najczęściej przelew po zakończeniu druku, lecz jeżeli współpracujemy z Państwem po raz pierwszy proszę się liczyć z możliwością częściowej przedpłaty.

Przekazując projekt do Studia Graficznego uruchamiamy kolejny punkt w procesie realizacji druku. Przekazanie pliku odbywa się najczęsciej poprzez nasze serwery FTP. Na tym częściowo rola Klienta się kończy, bo teraz zaczynają pracę nasi specjaliści i uruchamia się cały proces nadzorowany przez Kierownika. Zadaniem kierownika zmiany i kierownika drukarni jest dopilnowanie, by jakość przygotowalni offsetowej oraz druku była jak najwyższa.

Projekt w postaci plików poscriptowych jest odwzorowany w przygotowalni bezpośrednio na płytę (CTP). Tak wykonaną płytę offsetową przekazuje się do drukarni (hala maszyn drukujących). 

Wykonanie cromalinu lub proofa cyfrowego służy nam jako wzorzec kolorystyczny w procesie druku.

Uproszczony schemat realizacji zlecenia druku

Proces realizacji zlecenia drukowania

W maszynach drukujących zjawiska fizyko-chemiczne towarzyszące przeniesieniu farby z elementów drukujących na podłoże drukowe są w pełni kontrolowane przez naszych techników poligrafii. Po wydrukowaniu arkusze drukarskie poddawane są uszlachetnianiu.

Następnie uszlachetnione arkusze przechodzą na introligatornię, gdzie następuje między innymi:

  • cięcie,
  • falcowanie,
  • bigowanie,
  • klejenie,
  • spiralowanie.

Jednym z ostatnich procesów realizacji jest bardzo szczegółowa kontrola jakości i przygotowanie całości nakładu do transportu, który może odbyć się naszymi samochodami dostawczymi.

zaplecze techniczne drukarni katowice