do góry

Jak powinien wyglądać wzór papieru firmowego?

Strona główna\Portfolio\04. Wybierz najlepszy druk\Jak powinien wyglądać wzór papieru firmowego?

Papier firmowy to nie jest zwykła kartka papieru, którą można wypełnić dowolnie wybranymi danymi i wcześniej przygotowaną grafiką. Nie tylko jego właściwe zaprojektowanie może przesądzić o dalszych losach firmy, ale często obowiązują też określone wymogi prawne dotyczące tego, co powinno znaleźć się na papierze firmowym i jak powinien wyglądać. W naszej drukarni w Bytomiu, możesz bez problemu zamówić papier firmowy.

Nazwa i logo firmy

Bez względu na to, czy Twoją firmę obowiązuje ustawa, o której zaraz bardziej szczegółowo wspomnimy, wytyczne, które osoba projektująca papier firmowy, powinna wziąć pod uwagę są jednoznaczne. Wzór papieru firmowego musi zawierać nazwę i logo firmy. Najlepiej, żeby czcionka była czytelna i miała duży rozmiar. Od twórcy oraz jego wizji, zależne jest go, czy logo znajdzie się na dole, czy na górze strony, w lewym, czy w prawym roku. Istotne jest to, żeby nazwa i logo były widoczne na papierze firmowym.

Wymogi prawne

Niektóre instytucje muszą spełnić wymagania zawarte w artykule 206 Kodeksu Spółek Handlowych. Brzmi on następująco:
,, Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki, powinny zawierać:

  1. firmę spółki, jej siedzibę i adres;
  2. oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru;
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  4. wysokość kapitału zakładowego,

a dla spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione. Przepis stosuje się odpowiednio do oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę za granicą.”

Dla własnej wygody i bezpieczeństwa wszystkie firmy powinny zafundować sobie papier firmowy, spełniający te wytyczne. Niezbędne na nim są również takie elementy, jak: numer telefonu, adres mailowy i korespondencyjny. Drukowanie papieru firmowego zleć naszej drukarni.